Wellkomm zou Betteng

Wellkomm zou Betteng

Mittwoch, 27. September 2017

Contournement Dippech Projet de Loi 1979

Eng recherche ob CHD.LU get:

PROJET DE LOI
(Dépôt: le 13.2.1979)
modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un Fonds des Routes

EXPOSE DES MOTIFS

...les traversées de Dippach, Schouweiler et Bascharage qui constituent des goulots

 L'exécution de l'ensemble du tracé pourra se faire en plusieurs phases, la première de ces phases étant l'évitement des localités de Dippach et de Schouweiler.

La deuxième phase constituera la sortie ouest proprement dite entre la route d'Arlon et la nationale 5 à l'est de Dippach.

La troisième phase contournera la localité de Bascharage avant de faire sa jonction à la collectrice du sud à l'est de la localité de Linger.

La quatrième phase, qui prévoit le contournement de Pétange

Sonntag, 24. September 2017

Wahlen 2017 : Betten op der Mess,Betten/Mess oder Betteng?

Bei der DP kommen d'Kandidaten vun Betteng,
bei der LSAP an der Lëscht vun de Bierger vun Betten op der Mess
bei der CSV vun Bettange/Mess,d'Wahlversammlung war zu Betten/Mess

lb.wikipedia.org/wiki/Betten_op_der_Mess

méi aal ass :

Betten : Betten un der Mess «Bettingen an der Meß» — Gemeinde Dippach, Kant. Capellen

aus dem 

LWB – Luxemburger Wörterbuch
Im Auftrage der Großherzoglich Luxemburgischen Regierung
herausgegeben von der Wörterbuchkommission, auf Grund der
 Sammlungen, die seit 1925 von der Luxemburgischen
 Sprachgesellschaft und seit 1935 von der
Sprachwissenschaftlichen Sektion des Großherzoglichen
 Instituts veranstaltet worden sind.
– Luxemburg P. Linden, Hofbuchdrucker – 1950-77

Montag, 18. September 2017

Wahlen 2017 Dippech : Wahlversammlungen

CSV


Wahlversammlung zu Betten/Mess am Centre Culturel Norbert Sassel
20.09.2017 19:00

Wahlversammlung am Home St. Joseph zu Schuller
27.09.2017 19:00

Wahlversammlung zu Dippech am Centre Culturel
03.10.2017 19:00


DP 


Wahlversammlung zu Schuller (an der Buvette vun der Sportshal)
    19/09/2017 - 19:00
Wahlversammlung zu Dippech (am Centre Culturel)
    28/09/2017 - 19:00
Wahlversammlung zu Betteng (am Centre Culturel)
    05/10/2017 - 19:00

LSAP    21.09.2017
Wahlversammlung zu Dippech
    19:00 / Dippach        Centre Culturel Dippach

    24.09.2017
LSAP-Familjefest zu Schuller
    11:00 / Schouweiler        Parc communal Schouweiler

    26.09.2017
Wahlversammlung zu Betten/Mess
    19:00 / Bettange-sur-Mess      Centre Culturel Norbert Sassel

 04.10.2017
Wahlversammlung zu Schuller - Buvette Hall Sportif
19:00 / Schouweiler

Wahlen 2017 Dippech an d'Gemengen ronderem

Am Norden : Mamer an Garnech
Am Osten : Bartreng
Am Süden : Recken op der Mess an Suessem
Am Westen : Käerjeng

Internetpräsenz vun de Parteien an de Nopesch Majorz GemengenCSV:  Numm vun Gemeng .csv.lu
DP : Numm vun der Gemeng.dp.lu ausser www.dp.kaerjeng.com
LSAP : Numm vun Gemeng .lsap.lu
Déi Gréng : www.greng.lu/ Numm vun Gemeng


ww.greng.lu/kaerjeng
Freitag, 15. September 2017

Dippecher Gemeng ob eluxemburgensia

1949Tageblatt vum 31.1

Die Vereinssubsidien 1949 werden wie
folgt verteilt: Feuerwehr Dippach 12000
Fr.; Feuerwehr Bettingen 10 000 Fr.
landwirtschaftlicher Lokalverein in Bettingen
4000 (Herr Gilles stimmte für 6000 Fr.)

Wort vum 9.5

 Eingangs der Sitzung gedenkt der Bürger-
meister in einer kurzen Ansprache des
verstorbenen Schöffen Herrn Adolphe
Gilles

Für den vakanten Posten
eines ersten Schöffen wird der Oberbe
hörde einstimmig der zweite Schöffe, Hr.
Antoine Dominicy aus Dippach, in Vor
schlag gebracht, und für den Posten eines
zweiten Schöffen, Herr Albert Bosseler,
Gemeinderatsmitglied aus Bettingen/.
Mess.

Wort vom 14.6

 Durch Ministerialbeschluß
vom 20 Mai wurde Hr. Albert Bosseler,
Landwirt in Bettingen zum Schöffen der
Gemeinde Dippach ernannt


1948


Wort vum 30.10

Jagdverpachtung
der Gemeinde Dippach,
Los Nr. 423
der Sektion Bettingen, 427 Ha, Herrn Albert
 Schmitz Eigentümer, Dippach für
12.400 Fr,

1941


Wort vum 31.5

Wort vum 11.9

Für die Gemeinde Dippach gilt folgende Verteilung:
 Bürgermeister: Eduard Kirsch. Eigentümer,
Sprinkingen. Beigeordnete sind Artur Tilges,
 Landwirt, Dippach und Josef Neumann, Buchhalter,
Bettingen. Gemeinderäte: Nikolaus Schmitz, Lehrer,
Bettingen; Peter Frantz, Schuhmachermeister
 Bettingen ...

1940


Tageblatt vum 6.3

 Für die Sektion Bettingen bean-
tragte Herr Albert Bosseler denselben Verteilungs-
modus, während Herr Gilles bloss 6000 Fr. aus der
Sektionskasse bezahlt sehen möchte. Die Abstimmung
ergibt 7 Stimmen für den Antrag Bosseler (Nilles,
Dominicy, Hess, Diderich, A. Bosseler, Nie. Bosseler
und Kirsch) und eine Stimme für den Antrag Herr.
(Hess) während Herr Erpelding sich enthält.

Bierger-Leschten bei de Gemengewahlen 2011

Kaerjeng Clemency : BIGK - Biirger-Interessen Gemeng Kaerjheng 27.43 % 

Koplescht : Är Equipe Briddel 29.05 % 

Iechternach : Fräi Biirger Partei 4.06 % 

Esch-Uelzecht : Biergerlëscht 2.30 %

Fréiseng : Är Equipe 46.35 % 

Schëtter : Schëtter Bierger 25.87 % 

Rammerech : Fräi Lëscht 29.91 %

 

Donnerstag, 14. September 2017

Wahlresultater Gemeng Dippech 2005-2018

Gemengewahlen 

2017 : 2421 Wieler 

elections-communales/2017/resultats/communes/dippach.html 

 2011 : 2118 Wieler

2005 : 1867 Wieler


CSV

2017 : 22,62 % 2 Mandater Claude BOSSELER     631
2011 : 38.12 % 4 Mandater Claude BOSSELER     1025
2005 : 40.57 % 5 Mandater Claude BOSSELER     1117

DP

2017 : 20,28 % 2 Mandater Max HAHN    1100
2011 : 22.73 % 2 Mandater Max HAHN     786
2005 : 18.07 % 2 Mandater Gaby SCHAUL-FONCK     414

LSAP

2017 : 39,35 % 5 Mandater Manon BEI-ROLLER  1918
2011 : 39.16 % 5 Mandater Ady HAHN     903
2005 : 34.97 % 4 Mandater Ady HAHN     1168

D'Lëscht vun de Bierger 

2017 : 17,76% 2 Mandater Sven SCHAUL   531

National Wahlen 2009

1819 Wieler

CSV : 43.72 % JUNCKER Jean-Claude     1737
                         BOSSELER Claude 989

DP : 12.68 % MEISCH Claude     530

LSAP : 19.06 % ASSELBORN Jean     787

National Wahlen 2013

 1989 Wieler


CSV : 38.09% JUNCKER Jean-Claude 1439

DP : 15.59% HAHN Max     694

LSAP : 19.73% ASSELBORN Jean     851

Europawahlen 2014 

 2239 Wieler


CSV : 41,28% REDING Viviane     1 278

DP : 15,62%  GOERENS Charles     822


LSAP : 9,78% DELVAUX-STEHRES Mady     254

National Wahlen 2018

 2192 Wieler


CSV : 29,15% SPAUTZ Marc 730

DP : 16,83 % HAHN Max 889

LSAP : 21,39% BEI-ROLLER Manon 1038

Mittwoch, 13. September 2017

Wahlen 2017 an der Press

Table ronde RTL Radio

Diffusion: dimanche 24 septembre 2017 de 11 à 12 heures
Rediffusion: dimanche 24 septembre 2017 de 20 à 21 heures
Participants:

    Liste 1 Déi Gréng: Henri Kox
    Liste 2 LSAP: Christine Schweich
    Liste 3 CSV: Michel Wolter
    Liste 4 DP: Max Hahn
    ADR: Roy Reding
    Déi Lénk: Line Wies


RTL LSAP
RTL Biergerinitiative
RTL CSV
RTL DP

WORT Die Kandidaten im Überblick
WORT Elections communales: qui sont les candidats?

JOURNAL Nägel mit Köpfen gemacht

100komma7 Table-Ronde: Finanzen an Integratioun a klenge Gemengen

mat
Déi Gréng: Gérard Anzia (Useldeng)
LSAP: Christine Schweich (Monnerech)
CSV: Annie Nickels-Theis (Buerschent)
DP: Max Hahn (Dippach)
ADR: Jeff Engelen (Wëntger)
Déi Lénk: Suzette Serres ( Bettenduerf)


http://www.dp.lu/#/eise-programm/lu
https://www.lsap.lu/Wahlprogramm.pdf
https://csv.lu/an-der-gemeng/eis-priorteiten-fir-dgemengen/

Dienstag, 12. September 2017

Wahlen 2017 nei Kandidaten

vun Betteng

Kevin De Oliveira (Dippech-Gare)
Fürpass Guy
Stéphane Pesch (Dippech-Gare)
Sean Schmitz
Annette Gantrel-Schott
Raphaël Schott
Gaby Becker-Busca
Chiara Luciani
Jean-Claude Luciani
      
vun Dippech

Andrea Moro
Joseph Hensen
Sven Schaul
Romain Scheuren
Gérard (genannt Gerry) Schmit
Lisa Schortgen-Nothum    

vun Schuller

Hernán Henriquez-Kries
Carlo Jones
Pit Wegener
Laurent Wolter
Amin Chentite

vun Sprénkeng

Luc Emering
Chantal Scharry-Back
Joissy Thuruthimattathil Kurumundayil
Jean-Paul Rischard
Enja Jans
Steve Kieffer
Herwig Temmerman

               
  

Wahlen 2017 Kandidaten di schons 2011 dobei waren

Am Gemengerot an erem Kandidat vun Betteng:

Max Hahn(Schäffen)
Arsène Berger
Gaston Braun

Am Gemengerot an erem Kandidat vun Dippech:

Jean-Paul Bleser
Philippe Meyers
Armand Kariger

Am Gemengerot an erem Kandidat vun Schuller:

Manon Bei-Roller(Buergermeeschter)
Carlo Neu

Am Gemengerot an erem Kandidat vun Sprénkeng:

Claude Bosseler

Net an de Gemengerot komm :

Jean-Paul Rischard  Sprénkeng
Claudine Reuter-Gilles Betteng
Patrick Gesellchen Schuller
Lucien Thill Sprénkeng   
Natacha Pauly Schuller
Marie Delleré Betteng
Beryl Diederich-Warren Dippech
Pascal Wester Sprénkeng   


Resultat 2011:

Claude BOSSELER     1025
Manon BEI-ROLLER     884

Max HAHN     786
Carlo NEU     750
Gaston BRAUN     712
Armand KARIGER     690
Jean-Paul BLESER     619
Philippe MEYERS     539
Arsène BERGER     533 


net gewielt

Jean-Paul RISCHARD     681
Claudine GILLES ép. REUTER     582
Patrick GESELLCHEN     551
Pascal WESTER     535
Lucien THILL     369
Natacha PAULY     358
Marie DELLERÉ     301
Beryl DIEDERICH-WARREN     291  
                             
http://www.elections.public.lu/fr/elections-communales/2011/resultats/communes/dippach.html 

Montag, 11. September 2017

Wahlen 2017 : d'Lëschten an d'Kandidaten

4 Leschten

CSV
 https://www.facebook.com/CSV-Dippach

Claude Bosseler

Chantal Scharry-Back 


Claudine Reuter-Gilles 
Hernán Henriquez-Kries 
Carlo Neu
Jean-Paul Rischard
Sean Schmitz  
Patrick Gesellchen
Armand Kariger
Joissy Thuruthimattathil Kurumundayil
Andrea Moro
 
DP
https://www.facebook.com/dpdippech/

Max Hahn
Kevin De Oliveira
Marie Delleré
Luc Emering
Elodie Gira-Decker
Natacha Pauly
Stéphane Pesch
Beryl Diederich-Warren
Arsène Berger


Fürpass Guy
Lucien Thill

   
LSAP
https://www.facebook.com/LSAPDippech/

Manon Bei Roller
Philippe Meyers

Annette Gantrel-Schott 

Enja Jans 

Raphaël Schott 
Jean-Paul Bleser 
Gaston Braun
Carlo Jones
Pit Wegener 
Pascal Wester 
Laurent Wolter

D'Lëscht vun de Bierger
Biergerinitiativ Gemeng Dippech

Gaby Becker 
Amin Chentite 
Joseph Hensen 
Steve Kieffer 
Chiara Luciani 
Jean-Claude Luciani 
Sven Schaul 
Romain Scheuren 
Gérard (genannt Gerry) Schmit 
Lisa Schortgen verh. Nothum 
Herwig Temmerman

Sonntag, 10. September 2017

Wahlen 2017

Nimm vun de Kandidaten vun Betteng

wou Virfahren virun 1900 do gebuer sin

Braun : seit 1820 Marguerite
Gantrel : seit 1892 Pierre
Gilles : seit 1890 Adolphe
Schmitz : seit 1821Marguerite

vun Dippech

Roller : seit 1831 Nicolas 
Schmit : seit 1844 Madeleine

vun Sprénkeng

Bosseler : seit 1872 Nicolas
Rischard : seit 1856 Nicolas 
Wester : seit 1808 Marie

vun Schuller

Decker : seit 1743 Henri
Meyers : seit 1780 Dominique
Pauly : seit 1862   Madeleine